• Ad en Marlies Bink

    Ad en Marlies Bink hebben een melkgeitenhouderij in Raamsdonk, waar ze een kleine 500 geiten melken. Ad en Marlies fokken al langere tijd de bokjes op, in plaats van ze af te voeren; ze doen namelijk ook aan fokkerij. Ze houden de afstammingsregistratie van hun geiten en lammeren bij en iedere 6 weken wordt de melk gecontroleerd. Er wordt geregistreerd hoeveel melk een geit geeft en bepaald hoeveel vet en eiwit in die melk zit. Hierdoor weten ze wat de beste geiten zijn en kunnen ze bokjes voor collega geitenhouders fokken.

    De goede dekbokjes worden verkocht als ze vier maanden oud zijn. De overige bokjes worden grootgebracht voor het vlees. Deze combinatie werkt goed voor Ad en Marlies. Ze vinden het belangrijk dat zo min mogelijk wordt verspild en zien nog een uitdaging in het op de markt zetten van het bokkenvlees.