• Vakgroep Melkgeiten

    De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de LTO leden geitenhouders. Dit wordt gedaan via de regionale organisaties ZLTO, LLTB en LTO Noord en de lokale afdelingen. De vakgroep werkt zowel regionaal als landelijk samen met verschillende stakeholders om tot resultaten te komen. Daarnaast is de vakgroep vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij.

    http://lto.nl/over-lto/sectoren/Melkgeitenhouderij